Werken met Taal - de eerste 2 hoofdstukken van Minna no Nihongo

Nu je vertrouwd bent met het katakana en het hiragana, kunnen we gaan werken met de Japanse taal.
Elke week wordt de grammatica van twee lessen van Minna no Nihongo uitgelegd in het hoorcollege “Grammatica”. Deze grammatica wordt in dezelfde week via oefeningen behandeld en interactief geoefend in het werkcollege Teksten. Daarbij krijg je ook elke week een behoorlijk aantal woorden die je moet leren. Bij het tekstboek van Minna no Nihongo hoort een boek met uitleg over de grammatica en met woordenlijsten. Het tekstboek is in het Japans, en het boek met de uitleg is in het Engels.

In deze module krijg je uitleg over de belangrijkste grammatica van de eerste twee hoofdstukken van Minna no Nihongo. Daarna krijg je een aantal oefeningen, zodat je kunt kijken of je de grammatica kunt toepassen. Je hebt hiervoor uiteraard ook een aantal woorden nodig. De woordenlijsten van les 1 en 2 van Minna no Nihongo vind je alfabetisch, met alle woorden die je hiervoor hebt gehad bij de katakana en de hiragana modules.

Doelstelling

Na afloop van dit onderdeel ben je op de hoogte van de basisgrammatica van de eerste twee hoofdstukken van Minna no Nihongo. Je kunt deze grammatica ook toepassen. Verder kun je jezelf in het Japans voorstellen en een aantal eenvoudige Japanse zinnen lezen.

Het werkwoord です

Maar nu terug naar de grammatica. We beginnen met het werkwoord です (desu, uitspraak des), het enige werkwoord dat in deze twee lessen wordt behandeld. です is het koppelwerkwoord zijn. Een kenmerk van het Japans is, dat het geen vervoegingen kent voor persoonlijke voornaamwoorden zoals wij die kennen in het Nederlands. です kan dus betekenen: ik ben, jij/u bent, hij/zij/het is, wij zijn, jullie zijn, zij zijn. Met alleen dit werkwoord en je eigen naam kun je jezelf nu al voorstellen. Kijk maar.

(je naam) です
=>
......

Zo komen we meteen bij een tweede kenmerk van het Japans, namelijk dat persoonlijke voornaamwoorden meestal worden weggelaten. Als duidelijk is wie/ wat er wordt bedoeld, laten Japanners de persoonlijke voornaamwoorden weg.
Daarom vind je in het bovenstaande voorbeeld dus ook het woordje “ik” in het Japans niet terug.

Je kunt het voorstellen van jezelf ook uitbreiden. Dus:

(je naam) です。がくせいです。
。( がくせい = student, spreek uit gaksee;
えい spreek je uit als ee )

De ontkenning van です is ではありません (de wa arimasen). de wa kan ook samengetrokken worden tot “ja”, dan wordt het じゃありません (spreek uit: dja arimasen). Dit is iets minder formeel. Als je dus wilt zeggen: ik ben geen student, wordt het

がくせい では(じゃ)ありません。

In de zinnen hierboven zie je steeds spaties tussen de woorden. Dat is om het gemakkelijker te maken. In het echt zijn die spaties er niet, dan zie je dus:

がくせいではありません。

Partikels (じょし)

In de eerste twee lessen van Minna no Nihongo leer je een aantal partikels. Dat zijn kleine woordjes die achter het woord komen waar ze bijhoren. Ze geven de functie van dat woord in de zin aan. Er zijn er behoorlijk veel van in het Japans. We zetten er vandaag vier op een rijtje.

1.

Je hebt geleerd dat je dit teken als “ha” leest, maar als het een partikel is, lees je het als “wa”. Dit partikel komt achter het woord in de zin dat het belangrijkste is, het “topic”. Hier krijg je later meer over, maar voor nu is dit voldoende om te weten. Hieronder zie je een aantal voorbeelden met は.

ハンス は オランダじん です
=>
Hans is Nederlander
# じん achter een land betekent de inwoner van dat land
サントスさん は ブラジルじん です
=>
meneer/mevrouw Santos is Braziliaan
# さん achter een naam geeft “meneer/mevrouw” aan. Dit komt achter elke naam, behalve achter je eigen naam.
マリアさん は アメリカじん では ありません
=>
Maria is geen Amerikaanse
nu zelf bedenken
2.

Dit is het vraagpartikel.
Als je か achter een zin zet, wordt dat een vraagzin. De volgorde van de woorden in de zin verandert dan niet. Kijk maar.

がくせい です か
-
Ben je student?

Je kunt か ook tussen twee zinnen zetten, bijv. zo:

がくせい です か、せんせい です か

Eigenlijk staat er dan: “ben je student? ben je docent?”, maar in het Nederlands wordt dit natuurlijk: “ben je student of ben je docent?” Nog wat voorbeelden. Bedenk zelf wat de volgende zinnen kunnen betekenen.

マリアさん は オランダじん です か
=>
Is Maria Nederlandse?
やまむらさん は がくせい です か
=>
Is meneer/mevrouw Yamamura student?
テレサさん は ななさい です か、きゅうさい です か
=>
Is Teresa 7 jaar of 9 jaar?
# ななさい=7 jaar, きゅうさい=9 jaar
3.

Dit partikel komt uiteraard ook achter het woord waar het bijhoort, en betekent "ook". Dus:

マリアさん も がくせい です
=>
Maria is ook student
ヘンク も オランダじん です
=>
Henk is ook Nederlander
サントスさん も せんせい です か
=>
Is meneer/mevrouw Santos ook docent?
4.

Dit partikel staat tussen twee zelfstandige naamwoorden. Meestal kun je het vertalen met “van”, maar soms moet je er een andere vertaling voor vinden. Kijk maar naar onderstaande voorbeelden.

せんせい の ほん (=boek)
=>
Het boek van de docent
# het Japans kent geen enkel- en meervoud voor zelfstandige naamwoorden, dus dit zou ook “de boeken van de docent” kunnen betekenen.
コンピューター の ほん
=>
een boek over computers

Dit kun je ook weer combineren:

せんせい の コンピューター の ほん
=>
een boek/boeken over computers van de docent.

Nu ben jij aan de beurt. Wat betekenen de volgende zinnen?

やまむらさん は ライデンだいがく の がくせい です
=>
(ライデンだいがく = universiteit Leiden)
Antwoord:
meneer/mevrouw Yamamura is student van/aan de universiteit Leiden
マリアさん も ライデンだいがく の がくせい です か
=>
Antwoord:
Is Maria ook student van/aan de universiteit Leiden?
いいえ、マリアさん は AMCぎんこう の しゃいん です
=>
(ぎんこう= bank, しゃいん= medewerker)
Antwoord:
Nee, Maria is medewerker bij de AMCbank.

Nu komen we bij het laatste onderdeel van deze grammatica uitleg.

Aanwijzende woorden

Het Japans kent twee soorten aanwijzende woorden, namelijk:

 1. Aanwijzende woorden die zelfstandig gebruikt worden. Dit houdt in dat er geen zelfstandig naamwoord achter komt. Hier komen ze:

  これ
  kore
  dit/deze. Wordt gebruikt voor dingen dichtbij de spreker
  それ
  sore
  dat/die. Wordt gebruikt voor dingen verder weg van de spreker
  あれ
  are
  dat daar/die. Wordt gebruikt voor dingen die zowel voor de spreker als voor degene die wordt aangesproken, verder weg zijn.
  どれ
  dore
  is het vraagwoord dat hier bij hoort ⇒ welke (van drie dingen of meer)
 2. Aanwijzende woorden die bijvoeglijk gebruikt worden. Dit houdt in dat achter deze woorden altijd een zelfstandig naamwoord moet volgen. Dit zijn ze:

  この
  kono
  bijv. この ほん, dit boeken/deze boeken. Wordt gebruikt voor dingen dichtbij de spreker
  その
  sono
  bijv. その ほん, dat boek, die boeken. Wordt gebruikt voor dingen verder weg van de spreker
  あの
  ano
  bijv. あの ほん, dat boek daar, die boeken.Wordt gebruikt voor dingen die zowel voor de spreker als voor degene die wordt aangesproken, verder weg zijn.
  どの
  dono
  bijv. どの ほん, welk boek, welke boeken. Is het vraagwoord dat hier bij hoort
  Kijk maar even naar de verschillen in onderstaande zinnen.
  これ は せんせい の ほん です
  =>
  dit is het boek van de leraar
  この ほん は おもしろい です
  =>
  dit boek is leuk/interessant
  # おもしろい = interessant, leuk, etc.
  あれ は やまむらさん の かさ では ありません
  =>
  dat is niet de paraplu van meneer/mevrouw Yamamura
  あの かさ は サントスさん の (かさ)です
  =>
  die paraplu is van meneer/mevrouw Santos
  # Hier mag je het woord かさ, paraplu, in het tweede gedeelte weglaten.

Bijna alle grammatica uit de eerste twee lessen van Minna no Nihongo is nu behandeld. Probeer nu met de woordenlijst (het pdf-bestand) de volgende zinnen te vertalen. Als je ze allemaal hebt gedaan, kun je door op “Laat Antwoorden zien” te klikken kijken of je het goed hebt. Als je dit gedaan hebt, kun je door naar de eindtoets. Maar nu eerst naar de zinnen.

テレサさん は なんさい です か。
Antwoord:
Hoe oud is Teresa?
やまださん は ライデンだいがく の がくせい です か。
Antwoord:
Is meneer/mevrouw Yamada student aan de universiteit Leiden?
いいえ、やまださん は がくせい では ありません。いしゃ です。
Antwoord:
Nee, meneer/mevrouw Yamada is geen student. Hij/zij is arts.
あれ は だれ の かばん です か
Antwoord:
Wiens tas is dat?
あの かばん です か。あの かばん は マリアさん の (かばん) です。
Antwoord:
Die tas? (letterlijk.: is het die tas?). Die tas is (de tas) van Maria.
それ は なん です か
Antwoord:
Wat is dat?
これ は わたし の てちょう です。
Antwoord:
Dit is mijn agenda.
Eindtoets Werken met Taal
Minna no Nihongo
Minna no Nihongo
ik ben ...