Hiragana-teken

Hiragana

Nu je de katakana tekens kunt herkennen, gaan we verder met het volgende schrift, het hiragana. Ook hierbij horen weer toetsen waarbij je voor jezelf kunt beoordelen of je de tekens allemaal kunt herkennen en er woorden van kunt vormen. Als je dat kunt, kun je straks met behulp van de uitleg van de grammatica, jezelf voorstellen en eenvoudige zinnen lezen in het Japans.

De hiragana tekens en combinaties

Net als het katakana, heeft het hiragana 46 tekens. Die zie je hieronder, met tussen haakjes het karakter waarvan het teken is afgeleid.

a
あ(安)
i
い(以)
u
う(宇)
e
え(衣)
o
お(於)
ka
か(加)
ki
き(幾)
ku
く(久)
ke
け(介)
ko
こ(己)
sa
さ(左)
shi
し(之)
su
す(寸)
se
せ(世)
so
そ(曽)
ta
た(太)
chi
ち(知)
tsu
つ(川)
te
て(天)
to
と(止)
na
な(奈)
ni
に(仁)
nu
ぬ(奴)
ne
ね(祢)
no
の(乃)
ha
は(波)
hi
ひ(比)
fu
ふ(不)
he
へ(部)
ho
ほ(保)
ma
ま(末)
mi
み(美)
mu
む(武)
me
め(女)
mo
も(毛)
ya
や(也)
yu
ゆ(由)
yo
よ(与)
ra
ら(良)
ri
り(利)
ru
る(留)
re
れ(礼)
ro
ろ(呂)
wa
わ(和)
(w)o
を(遠)
n
ん(尤)

Net als bij de katakana kun je ook aan een aantal hiragana “ of een klein rondje toevoegen. Ook dan verandert de klank. Dat zie je in de tabel hieronder.

ga
gi
gu
ge
go
za
ji
zu
ze
zo
da
ji
(oude spelling)
zu
de
do
ba
bi
bu
be
bo
pa
pi
pu
pe
po

Je kunt nu met behulp van de twee overzichten hierboven, de volgende woorden lezen. Lees het woord hardop als je de tekens hebt gevonden.

rode fiets
あかい じてんしゃ

あかい
rood

はな
bloem

こども
kind

あおい
blauw

くるま
auto

じてんしゃ
fiets

De dubbele klanken gaan net als bij het katakana met een kleine つ, behalve bij de dubbele n. Dus:

ざっし
zasshi
tijdschrift

みんな
minna
allemaal

Wat anders is dan bij het katakana, zijn de lange klanken. In week 1 hadden we gezien dat er bij katakana een streepje komt achter de klank als deze lang is. Bijvoorbeeld:

スーパー
(nee, dit beteken niet “super”, maar warenhuis)

エレベーター
lift

メニュー
menu

ニューヨーク
New York

Bij hiragana komt na de o-klank een u, en bij de andere klanken komt de klank nog een keer. Een dubbele i of een dubbele a dus bijvoorbeeld.

がっこう
gakkō
school

どうぶつ
dōbutsu
dier

あたらしい
atarashii
nieuw

おかあさん
okāsan
jouw moeder / mamma

Nu is het weer tijd voor een tussentoets. Zorg dat je de tekens goed hebt geleerd voordat je aan de tussentoets begint. En maak deze toets voordat je verder gaat met de rest van de hiragana combinaties. Als je de fonetische uitspraak van het woord goed hebt, krijg je de betekenis van het woord. Gebruik voor deze tussentoets de pdf die aan de rechterkant op deze pagina gelinkt is.

Tussentoets 1
Hiragana-teken2

Uitleg over het hiragana deel II

We gaan nu naar het laatste overzicht met combinaties. Die gaan op dezelfde manier als bij de
katakana combinaties. Kijk maar.

kya
kyu
kyo
sha
shu
sho
cha
chu
cho
nya
nyu
nyo
hya
hyu
hyo
mya
myu
myo
rya
ryu
ryo
gya
gyu
gyo
ja
ju
jo
bya
byu
byo
pya
pyu
pyo

Zoals je hierboven ziet, kun je een aantal combinaties ook weer stemhebbend maken door er een klein rondje of een “ bij te zetten.

Kijk maar of je met behulp van het overzicht de volgende woorden kunt lezen.

かいしゃ
bedrijf

じゃがいも
aardappel

きょう
vandaag

じゅういち
elf

ざっし
tijdschrift

しんぶん
krant

ひゃく
honderd

てちょう
agenda

びょういん
ziekenhuis
(uitspraak byōin)

びよういん
dameskapper
(uitspraak biyōin)

Bij de laatste twee woorden kun je zien hoe belangrijk het is dat je de tekens in de goede grootte schrijft. Bij het woord ziekenhuis is de yo klein, ょ, en bij het woord dameskapper is de yo groot, よ. Uitleg over het schrijven krijg je aan het eind van deze module.

Als je alle woorden hierboven hebt kunnen lezen, kun je nu aan de eindtoets hiragana beginnen. Als je de fonetische uitspraak van het woord goed hebt, krijg je daarna de betekenis ervan. Succes en

Voor deze toets mag je weer de pdf gebruiken die rechts op deze pagina gelinkt is.

success
(doe je best, zet ‘m op, hou vol, etc.!)
Eindtoets Hiragana