Partikeltoets

De eerste toets is een partikeltoets. Het is een meerkeuzetoets. De toets gaat over Yukiko (zie foto). Hans (de jongen met het gele t-shirt) gaat Yukiko aan ons voorstellen. Daarna gaat Yukiko zichzelf voorstellen. De zinnen horen dus bij elkaar. Daarna krijg je nog 5 losse zinnen om je partikels te testen. Vul op de open plekken het juiste partikel in. Je hoeft de zinnen niet te vertalen. In de tweede toets krijg je de zinnen nog een keer, en dan vragen we je om de zinnen te vertalen. De woorden die bij deze toets horen, vind je hier als pdf-bestand. Onthoud dat het onderwerp (of het topic) in het Japans vaak wordt weggelaten als het duidelijk is wie of wat het onderwerp (of het topic is). In het Nederlands moet je het dan invoegen of “hij” of “zij” etc. invullen.

Hans:

こんにちは。こちら  
 
  ゆきこ です。
ゆきこ  
 
  にほんじん です。
ライデンだいがく  
 
  がくせい です。
ゆきこ  
 
  オランダご  
 
  がくせい です。

Yukiko:

はじめまして (uitspraak: hadjimemashte).
ゆきこ です。
ハンス  
 
  ガールフレンド です。
オランダご  
 
  むずかしい です。
オランダ  
 
  きれい な くに です。
よろしく おねがい します (uitspraak: shimas)
 1. ハンス  
   
    にほんじん です  
   
    。
 2. いいえ、ハンス  
   
    にほんじん で は ありません。 オランダじん です。
 3. これ  
   
    えいご  
   
    ざっし です。
  それ  
   
    えいご  
   
    ざっし です。
 4. ゆきこさん  
   
    なんさい です  
   
   
 5. それ  
   
    あたらしい コンピューター  
   
    ほん です。

 

Vertaaltoets

Vertaal nu de volgende zinnen in correct Nederlands.

こんにちは。こちら 
 
 ゆきこ です。
Hallo / Goeiedag. Dit is Yukiko.
ゆきこ 
 
 にほんじん です。
Yukiko is Japanse.
ライデンだいがく 
 
がくせい です。
Ze is student aan de universiteit van Leiden.
ゆきこ 
 
オランダご
 
がくせい です。
Yukiko is student Nederlands / Yukiko studeert Nederlands.
はじめまして 。 ゆきこ です。
Aangenaam kennis te maken. Ik ben Yukiko.
ハンス 
 
ガールフレンド です。
Ik ben de vriendin van Hans.
オランダご 
 
むずかしい です。
Nederlands is moeilijk / De Nederlandse taal is moeilijk.
オランダ 
 
きれい な くに です。
Nederland is een mooi land.
それ は なん です か
Wat is dat?
これ は あたらしい けいたいでんわ です。
Dit is een nieuwe mobiele telefoon / een nieuw mobieltje
いま なんじ です か。
Hoe laat is het nu?
くじ です。
Het is negen uur.
ハンス は ゆきこ の ボーイフレンド です。
Hans is de vriend / het vriendje van Yukiko.
ゆきこ は わかい です。
Yukiko is jong.
18さい です。
Ze is 18 jaar (maar kan ook betekenen: ik ben 18 jaar).
その じしょ は だれ の じしょ です か。
Van wie is dat woordenboek?
この じしょ です か。
Dit woordenboek?
だいがく の じしょ です。
Het is het woordenboek van de universiteit.

Hoe ging het? Met behulp van de zinnen hierboven kun je nu ook jezelf voorstellen.

Hierna krijg je nog uitleg over het schrijven van katakana en hiragana. Dat kun je leren via de computer, maar ook via je tablet of je mobiel. Daar krijg je ook tips over. Verder krijg je nog links naar een aantal leuke dan wel nuttige websites.

 

Extra
Yukiko en Hans
Yukiko en Hans